bloondi

10 tekstów – auto­rem jest bloon­di.

Mo­je oczy są ocza­mi wa­riata, kiedy spo­tykają sie z Twoimi oczami..

Pidżama porno 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2011, 20:19

' Kto w kocha­niu spodziewa się wza­jem­ności tra­ci tyl­ko czas.

Paulo Coelho 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2010, 15:06

/../ Spa­kuj się.. I czym prędzej uciekaj ! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lutego 2010, 22:24

?../ Nei wycho­wano mnie na miłą.. Jes­tem bez­względna ! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 stycznia 2010, 17:13

/./ Odkąd Cie stra­ciłam zam­knęłam bra­my do świata kłamstw.. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 stycznia 2010, 21:03

../' Ub­ra­no mnie w zakazy.. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 8 stycznia 2010, 20:03

./ Bo­gaty ten, kto w duszy ma majątek.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 6 stycznia 2010, 20:31

Jeśli jes­tem w sta­nie coś zmienić, to tyl­ko siebie. Py­tanie czy chcę ? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 stycznia 2010, 18:54

/>.Jej oczy za­gubione w je­zio­rze łez.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 stycznia 2010, 21:39

?./"Małymi kro­kami dążyła do swoich wiel­kich marzeń.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 stycznia 2010, 13:24
bloondi

Człowiek jest indywidualnością, nigdy nie ma takiej samej ja..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bloondi

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność